ข้อมูลการรับสมัครทุน

 

- เป็นนักศึกษา หรือ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มีผลภาษาต่างประเทศตามที่แหล่งทุนกำหนด

- ผลภาษาเบื้องต้นที่ควรมี TOEFL 80 IBT  /  IELTS  6  ขึ้นไป

- ผลภาษาต่างประเทศอื่นๆ

    ภาษาญี่ปุ่นระดับ  N2 ขึ้นไป (ทุน Research Student ) หรือ ระดับอื่น หรือ ใช้เอกสารรับรองผลภาษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภททุน

- G.P.A 3.00 - 3.25 ขึ้นไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทุน

 


Office of International Affairs

Thammsat University

Tel. (662) 224-8104 , 613-2046-8

Fax. (662) 623-5289

OIA Email : info.inter@tu.ac.th

Division of Mobility :

inter-mobility@tu.ac.th

Division of Collaboration :

tu_collaboration@tu.ac.th

Website : http://inter.tu.ac.th

Thammasat

About TU

Academic

Admission

 For International Students

Admission

International Students Services

Student Activities

Student Voices

For Thai Students

Thammasat Abroad

Exchange Program

Scholarship

Student Voices