กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) ในทุกๆปี โดยโครงการแลกเปลี่ยนจะแบ่งเป็น

1. โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในทวีป :

   Asia Click

   Europe and Scandinavia Click

   Oceania Click

   North America Click

   Latin America Click

2. โครงการ ISEP  Click

3. โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) programme (AIMS)  Click

4. โครงการแลกเปลี่ยนผ่าน Erasmus+

 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat