กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) ได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) ในทุกๆปี โดยโครงการแลกเปลี่ยนจะแบ่งเป็น

1. โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในทวีป :

   Asia

   Europe and Scandinavia

   Oceania

   North America

   Latin America

2. โครงการ ISEP

3. โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) programme (AIMS)

4. โครงการแลกเปลี่ยนผ่าน Erasmus+

 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program :     

mobility@oia.tu.ac.th                     

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat