ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการ Proactive PR for Outgoing Exchange Students

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการ “Proactive PR for Outgoing Exchange Students” ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบเชิงรุก ด้วยการสัญจรตามคณะต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคมก่อนการรับสมัครแลกเปลี่ยน โดยมุ่งเน้นนศ.ปี 2 และ 3 เพื่อให้ทราบข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนและทุนต่างๆ การสัญจรได้รับความสนใจจาก นักศึกษาเป็นอย่างมาก และบางคณะมีผู้ปกครองมาร่วมฟังด้วย โดยจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาฯ วารสารฯ สถาปัตย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

SHOM visited Thammasat University Taprachan

Rector Gasinee Witoonchart greeted SHOM (Spouses of Head of Missions) at Taprachan last Friday. 13 of them, who are spouses of Ambassadors, exchanged opinions with the Rector and Vice Rector for International Affairs, Assoc. Prof. Dr. Kitti Prasirtsuk, as well as listened to a talk by Dr. Puli Fuwongcharoen, Associate Dean for Administration, the Faculty of Political Science, on the history of Thammasat. The group went on a campus tour, also joined by Assoc. Prof. Dr. Pavida Pananond of Thammasat Business School. The group is very keen to learn about Thammasat and Thai political developments.

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat