ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (เริ่มไปศึกษาเดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป)  /  ใบสมัคร

              Announcement of Thammasat University On Exchange Programs with Partner Universities for Academic Year 2023 (Round 2)     /    Application

- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566(เพื่อไปเรียนเดือนมกราคม 2567)

- Announcement of Thammasat University On Exchange Programs with Partner Universities for Academic Year 2023 (Starting January 2024)

ประกาศผลสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (เริ่มศึกษาเดือนกรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป)

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Spring 2023 (มีนาคม - มิถุนายน 2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 / Announcement of Thammasat University On Exchange Programs with Partner Universities for Academic Year 2023

 

 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat