เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม

เอกสาร    

แบบฟอร์มใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยน

ใบรายงานตัวกลับจากการแลกเปลี่ยน

(นักศึกษาจะต้องส่งใบรายงานตัวพร้อมกับรายงานประสบการ์ณการไปแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 1 หน้า A4)       
 

 

เอกสาร

เอกสาร  
ประกาศกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พ.ศ.2558        

-อนุมัติส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

 

Study Plan ของนักศึกษาเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

A-H

I-N

O-R

S-Z

 

 

 

 

Tha Prachan :

Office of International Affairs

Dhammanathee building 

2 Pra Chan Rd., Pra Nakorn 

Bangkok 10200 THAILAND

Rangsit Center :

Office of International Affairs

Visitaksorn Building (Social Sciences Building2)

99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang,

Rangsit, Prathumthani 12121 Thailand                

General Inquiry :

info.inter@tu.ac.th

 

Exchange Program  :     

mobility@oia.tu.ac.th            

 

         

MOU & Visit :

collaboration@oia.tu.ac.th

 

Consortium/Short Program :

issara.s@oia.tu.ac.th

 

Tel : Exchange Program : (662) 613-2047 , 613-3023                    MOU , Protocol & Visit : (662)613-3023                        Fax. (662) 623-5289  

  Thammasat International Office         Thammasat International Students         OIAthammasat            OIA Thammasat